Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

Εάν δεχτούμε ότι ο δρόμος που μεσολαβεί ανάμεσα στο κρασί και το τυρί, δεν είναι τελικά παρά εκείνο το μονοπάτι που τα ενώνει, ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Βασίλη Ρούσσα,…

Continue ReadingΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ